نا مشخص

نوسازی ۱۵۰ درصدی ناوگان حمل و نقل شهری اراک

بنابر اعلام شهرداری اراک ۴۷ دستگاه اتوبوس جدید از پاییز تا زمستان به ناوگان حمل و نقل شهری اضافه شد.

نوسازی ۱۵۰ درصدی ناوگان حمل و نقل شهری اراک
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک از اضافه شدن ۱۱ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل شهری اراک خبر داد. به گفته ساده‌وند از مجموع ۹۹ دستگاه اتوبوسی که با اعتبارات شهرداری و اعتبارات وزارت کشور در سال جاری خریداری شد، ۴۷ دستگاه تا به امروز وارد ناوگان شد که ۳۶ دستگاه ابتدای مهر و ۱۱ دستگاه دیگر هم هفته گذشته به ناوگان حمل و نقل شهری اضافه شد تا ناوگان حمل و نقل شهری اراک افزون بر ۱۴۰ تا ۱۵۰ درصد نوسازی را تجربه کند. او با بیان این که اتوبوس‌های جدید مجهز به امکانات سرمایشی و گرمایشی هستند، ادامه داد: قرار است ۵۲ دستگاه اتوبوس باقیمانده از سهمیه اراک به صورت ماهانه ۶ دستگاه تحویل شود تا گامی مثبت برای کاهش آلودگی و بهبود کیفیت هوای اراک انجام شود.