نا مشخص

صرفه جویی ۱۰ مگاواتی برق در طرح تعدیل روشنایی

در طرح تعدیل روشنایی معابر استان مرکزی در مصرف ۱۰ مگاوات انرژی برق صرفه جویی شده است.

صرفه جویی ۱۰ مگاواتی برق در طرح تعدیل روشنایی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: بیش از ۱۰ مکاوات روشنایی معابراستان برای گذر از پیک زمستان تعدیل شده است.محمودی با بیان اینکه برودت و سردی هوا باعث شده که مصرف سوخت و انرزی به شدت در سطح کشور افزایش پیدا کند و مصرف بالایی در بخش برق داشته باشیم افزود: محدودیت تامین سوخت و انرژی باعث شده که تعداد قابل توجهی از نیروگاه‌های کشور هم با کمبود سوخت مواجه شدند و ما در بحث مدیریت مصرف می‌بایست پیگیری‌های انجام دهیم او تعدیل روشنایی معابر را از جمله تدابیر اتخاذ شده این شرکت برای کاهش مصرف برق در پیک زمستان عنوان کرد و  با توجه به ابلاغیه شرکت توانیر مبنی بر مدیریت مصرف روشنایی معابر و در جهت کمک به تامین گاز مورد نیاز همشهریان، با آغاز فصل سرما برنامه‌های تعدیل توسط گروه‌های عملیاتی با هدف بهینه سازی و پایداری شبکه برق سراسری در حال انجام است.او در ادامه گفت: در سطح استان و کشورپنج محور اساسی در بخش مدیریت مصرف انرژی پیش بینی شده و در حال پیگیری است برای اینکه بتونیم تعدیل در بخش روشنایی معابر بلواری خیابان‌های اصلی و کلیه معابر استان داشته باشیم.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: مجموعه انرژی که در بخش معابر استان مصرف می‌شود ۲۳ مگاوات است که عدد قابل توجهی است و برای اینکه بتوانیم این تعدیل ۵۰ درصدی مصوب تعیین در این طرح یک در میان کردن چراغ‌های معابر اصلی را شروع کردیم و تاکنون نزدیک به ۱۰ مگاوات توانستیم مصرف معابر را کم و حدودا به ۵۰ درصد مصرف معابر برسانیم.محمودی ادامه داد: با هماهنگی‌های خوبی که با شهرداری‌ها در سطح انجام شده، شهرداری‌ها مکلف شدند که روشنایی مرتبط با پارک‌ها میادین و میزان از روشنایی که در حیطه خدمات شهرداری را تعدیل کنند.او افزود: در این خصوص اقدامات ارزشمندی انجام شده آن دسته از پارک‌ها و در واقع میادین هم که هنوز تعدیل نشده در دست پیگیری است.محمودی با توجه به وسعت منطقه و میزان حجم بالای روشنایی معابر در سطح استان که ۲۳ هزار چراغ است مانور‌های را پیش بینی کردیم و تمام اکیپ‌ها را مجهز کردیم.دوتا مانور بزرگ داشتیم که این دوتا مار بزرگ در سطح استان روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد از محل این دوتا مانور ما موفق شدیم که ۲ و نیم مگاوات به تعدیل روشنایی معابر اضافه کنیم که عدد قابل توجه‌ی است.او از شهروندان خواست در صورت مواجه شدن با میادین، پارک و معابری که روشنایی بیش از حد دارند با شماره ۱۲۱ و یا از طریق پیامک به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۲۱ اطلاع دهند تا بتوانیم در این بخش در واقع بحث تعدیل را نیز انجام دهیم.