نا مشخص

پلمب ۹ واحد صنفی متخلف در خمین

ذر اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بر واحد‌های صنفیدر شهرستان خمین، ۹ واحد صنفی متخلف پلمب شد.

پلمب ۹ واحد صنفی متخلف در خمین
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمین از اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بر واحد‌های صنفی خبر داد و گفت: در این طرح نظارتی ۹ واحد صنفی متخلف پلمب شد. سرهنگ "هادی افراسیابی" افزود: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان خمین روز گذشته با هدف ارتقاء امنیت و سلامت، طرح تشدید کنترل و نظارت بر اصناف مختلف را با مشارکت اداره صنعت، معدن وتجارت و بازرسان اتاق اصناف در سطح این شهرستان اجرا کردند. سرهنگ افراسیابی گفت: در این طرح نظارتی، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی خمین، از ۳۲ واحد صنفی به صورت محسوس و نامحسوس بازدید کردند؛ که سرانجام با ارزیابی‌های صورت گرفته به متصدیان ۱۸ واحد تذکر و اخطار داده شد. او با اشاره به پلمب ۹ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت قوانین و ضوابط صنفی و انجام فعالیت صنفی با دستور مقام قضائی افزود: متصدیان واحد‌های صنفی پلمب شده دراین طرح نظارتی پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.