نا مشخص

آغاز رقابت داوطلبان دکتری دانشگاه‌های علوم پزشکی

اولین روز رقابت داوطلبان دکتری دانشگاه‌های علوم پزشکی امروز آغاز شد.

آغاز رقابت داوطلبان دکتری دانشگاه‌های علوم پزشکی
نیک خواهی مسئول برگزاری آزمون دکتری دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: اولین روز رقابت داوطلبان دکتری دانشگاه‌های علوم پزشکی امروز آغاز شد و تا فردا ادامه دارد. به گفته نیک خواهی، در این آزمون ۱۳۷ نفر شرکت کرده اند. باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
داغ ترین اخبار هفته